Skip to content

Coming up

2021:

Celia Linde: Mellan himmel och jord (theatrical concert), producer – premiering at Malmö Live, Malmö, September 2021.

Teater Theatron: Åskådarens resa (interactive theatre performance), producer – premiering at Bastionen, Malmö, October 2021.

Samsa Musikteater: Människor som fanns (song cycle), lyricist/producer – premiering at Bastionen, Malmö, December 2021.

en_GB