Skip to content

På gång

2021:

Teater Theatron: ”Det resande teatersällskapet” (pjäs), producent/skådespelare – premiär i Malmö, juli 2021.

Lunds stifts kyrkospel: ”Jordens bön” (pjäs/kyrkospel), producent – premiär i Lunds domkyrka, Lund, augusti 2021.

Celia Linde: ”Mellan himmel och jord” (berättarkonsert), producent – premiär på Malmö Live, Malmö, september 2021.

sv_SE